Pediatria a dorastové lekárstvo, infektológia

MUDr. Katarína Sedliaková
Zdrav. sestra: Mgr. Lenka Brziaková

Služby a špecializácia

Služby poskytované na ambulancii

 • preventívne prehliadky
 • očkovania s konzultáciou
 • poradenská činnosť
 • odbery krvi, predoperačné vyšetrenia a iné základné ambulantné odbery materiálov
 • CRP vyšetrenia na ambulancii
 • aplikácia náušníc nastreľovaním aj prepichovaním
 • telefonické konzultácie
 • diagnostika, liečba, kontrola a dispenzárna starostlivosť

Pediatria
a dorastové lekárstvo

Pediatria a dorastové lekárstvo sú dva špecializačné odbory medicíny. V praxi sa zaoberajú problematikou zdravého a chorého dieťaťa a dorastenca od narodenia až do ukončenia prípravy na povolanie. Zahŕňajú praktickú diagnostiku, liečbu a prevenciu chorôb detského a dorastového veku.

Odbor infektológie

Odbor infektológie sa zaoberá bojom proti infekčným chorobám. Hlavnou náplňou ambulantnej činnosti je prevencia, diagnostika, diferenciálna diagnostika infekčných ochorení (hlavne črevné infekcie, respiračné infekcie,vírusové hepatitídy, neuroinfekcie,parazitárne choroby). Veľmi dôležitou a aktuálnou je otázka očkovania detskej populácie.

Pozn.: V priestoroch polikliniky sú špecializované odborné ambulancie, laboratóriá, zobrazovacia diagnostika, lekárne. Možnosť vyšetrení na počkanie.

Zmluvné poisťovne

Aktuálne informácie

Vážení rodičia

Naša ambulancia pokračuje v objednávacom systéme všetkých vyšetrení. Preto prosíme, aby ste sa telefonicky na čísla: 0902 810 753, 055/680 24 62, 055/6221562 objednávali, prípadne konzultovali ľahšie stavy bez potreby návštevy u lekára. Tak isto pri potrebe predpisovania liekov a vybavovania rôznych potvrdení. Sestrička Vám poskytne informácie a pokyny. Buďte struční, nezaťažujte nás dlhými hovormi. Môžete využiť aj náš e-mail: detska.amb.ks@gmail.com. Veríme, že sa nám podarí spoločne vytvoriť podmienky práce bez stresov. Upozorňujeme rodičov, stále platí, že neprítomnosť svojich detí do 5. vyučujúcich dní ospravedlňujú rodičia. Je to v Usmernení a úprave zakotvenej v Rozhodnutí ministra školstva pre ZŠ, SŠ a MŠ a trvá naďalej!

 • Rodičia môžu telefonicky oznámiť domácu starostlivosť svojich detí s ľahším priebehom.
 • Ospravedlnenie do žiackych knižiek a slovníkov potvrdíme aj dodatočne.
 • Ordinačné hodiny pre kuratívu začínajú od 8.00 hod.
 • Od 7.30 hod. vyhradený čas pre odbery a konzultácie.
 • Pacienti, ktorí prichádzajú neobjednaní na vyšetrenie, musia počkať alebo sa preobjednať, pretože sú príčinou veľkých posunov vo vyšetrovaniach aj telefonických riešení stavov. Skúsme si navzájom vychádzať v ústrety.
 • V pondelok počas poradne (od 13.00 — 16.00) nás nerušte telefonátmi a vybavovaním rôznych potvrdení.
 • Zrušenie termínov vyšetrení, prevencií, očkovania prosíme telefonicky nahlasovať a dohodnúť ďalší termín, ev. podať informácie prostredníctvom e-mailu.
 • V prípade Vašich telefonátov, ak nedvíhame hneď, opakujte voľbu, pretože určite pracujeme, ale nemôžeme dvihnúť telefón.
 • Výpisy zo zdravotnej dokumentácie, lekárske správy a posudky pre komerčné poisťovne a iné úradné účely, zdravotné preukazy nerobíme na počkanie.

Za vzájomné porozumenie ďakujeme. Z našej stany je snaha maximálne Vám vychádzať v ústrety. 

Poradňa, prevencie a povinné očkovania

 • 1. návšteva

  Novorodenec

  Je potrebné sa telefonicky objednať

 • 2. návšteva

  Po dovŕšení 5. týždňa
  Poradňa
 • 3. návšteva

  Po dovŕšení 2. mesiaca
  Poradňa
 • 4. návšteva

  Po dovŕšení 3. mesiaca
  • Poradňa
  • I. očkovanie:
   • 1. INFANRIX hexa alebo HEXACIMA (záškrt, tetanus, čierny kašeľ, žltačka B, detská obrna, hemofilové nákazy typu B)
   • 2. PREVENAR 13, alebo SYNFLORIX, alebo VAXNEUVANCE (pneumokoky)
 • 5. návšteva

  Po dovŕšení 5. mesiaca
  • Poradňa
  • II. očkovanie:
   • 1. INFANRIX hexa alebo HEXACIMA (záškrt, tetanus, čierny kašeľ, žltačka B, detská obrna, hemofilové nákazy typu B)
   • 2. PREVENAR 13, alebo SYNFLORIX, alebo VAXNEUVANCE (pneumokoky)
 • 6. návšteva

  Po dovŕšení 7. mesiaca

  Poradňa

 • 7. návšteva

  Po dovŕšení 7. mesiaca

  Poradňa

 • 8. návšteva

  Po dovŕšení 11. mesiaca
  • Poradňa
  • III. očkovanie:
   • 1. INFANRIX hexa alebo HEXACIMA (záškrt, tetanus, čierny kašeľ, žltačka B, detská obrna, hemofilové nákazy typu B)
   • 2. PREVENAR 13, alebo SYNFLORIX, alebo VAXNEUVANCE (pneumokoky)
 • 9. návšteva

  Po dovŕšení 15. mesiaca
  • Poradňa
  • Očkovanie: PRIORIX, alebo MMRvaxPro (osýpky, mumps, rubeola)
 • 10. návšteva

  3 roky

  Prevencia

 • 11. návšteva

  5 rokov (od nar. 2015)
  • Prevencia
  • Očkovanie: PRIORIX, alebo MMRvaxPro (osýpky, mumps, rubeola)
 • 12. návšteva

  6 rokov
  • Prevencia
  • Očkovanie: INFANRIX Polio, alebo TETRAXIM (záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna)
 • 13. návšteva

  9 rokov

  Prevencia

 • 14. návšteva

  11 rokov (do nar. 2015)
  • Prevencia
  • Očkovanie: PRIORIX, alebo MMRvaxPro (osýpky, mumps, rubeola)
 • 15. návšteva

  13 rokov
  • Prevencia
  • Očkovanie: BOOSTRIX Polio, alebo TETRAXIM (záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna)
 • INFO

  • 13. rokom končí očkovanie zo zákona.
  • Na prevencie je potrebné sa objednávať pred dovŕšením veku: 3 r. – 19 r.
  • Po 19. roku veku každé 2 roky (informácie podá sestrička)

Referencie

 • Pani doktorku poznáme už roky a vždy sme s ňou mali iba dobré skúsenosti- má perfektný ľudský prístup, dá sa s ňou dohodnúť, nepredpisuje antibiotiká hneď ,ale zváži, či sú naozaj potrebné — je to profesionálka na slovo vzatá. Syn má celiakiu, čo nie je ľahká choroba a pani doktorka nám veľmi pomohla a aj pomáha, čo sa týka liečby. Chodia ku nej obidve deti a sme s ňou veľmi veľmi spokojní- môžem ju iba odporučiť!

  Jana Mitrová
 • Pani doktorku poznám 18 rokov a môžem oceniť nielen jej profesionálny prístup k detským pacientom, ale prístup skutočne rodinného typu lekára, maximálne pozitívny a neformálny prístup k pacientovi s vysokou davkou profesionality spojenou s úsmevm a ochotu pomôcť každému, kto to potrebuje. Vynikajúci pediader a 100%tný diagnostik.
  Dana Janková
 • Výborná odborníčka, nepredpisuje antibiotiká zbytočne, vľúdny prístup k pacientom a rodičom.
  Iveta
 • K pani doktorke chodím s dvojčatami už šiesty rok a musím zhodnotiť jej prístup ako ľudský, milý, ústretový, hlavne profesionálny. Zakaždym poradí, nepredpisuje zbytočne antibiotiká, iba v krajnom prípade. Snaží sa pomôcť aj inými radami, veľakrát pomohla aj cez telefón, dá sa na ňu spoľahnúť a hlavne jej dôverujeme. Deti jej nehovoria inak ako doktorka Katka, tá čo sa smeje. Sestrička je tiež zlatá, menej sa usmieva, ale to je všetko, čo by sme jej vytkli :))) Naše deti sa nechcú očkovať od nikoho iného, iba od sestričky Gabiky, decká pozná po mene. Odporúčam pani doktorku aj so sestričkou Gabikou. Pre decka výborna voľba.
  Hrabinská
 • Pridávam sa k pozitívnym hodnoteniam pani doktorky Sedliakovej. Som bývalý stredoškolský profesor a chodievam s mojimi troma vnúčatami k pani doktorke. Vysoko si ju vážime! Ani raz som sa nestretol s negatívnym správaním, ba naopak — jej samotný úsmev lieči. Vyšetrí, vysvetlí, zbytočne neordinuje lieky, poradí, pošle kam treba a čo je dôležité – že jej veríme! Takýto lekári držia ešte toto slovenské lekárstvo. P.S. Neprajníkom odkazujem — súdny človek primitívnym invektívam nikdy neuverí!
  PhDr. Andrej Adamec
 • K pani doktorke Katke Sedliakovej chodí moja dcéra od roku 2005, odkedy sme sa prisťahovali do Košíc. Dcéra má dnes už 19 rokov, ale zostáva u pani doktorky, pokiaľ bude študovať, aani si nevie predstaviť, že by v budúcnosti bude musieť zmeniť iného lekára.. Pani doktorka je priateľská, ľudská a vie sa aj zasmiať i poradiť. Nikdy rodičov ani pacientov „nezhodí“ ako neraz v živote zažijeme u iných lekárov. Vždy pošle dieťa bez problémov na odbery, či na odborné vyšetrenia , aby sa ubezpečila, že je urobené maximum.Vďaka komplexným vyšetreniam ktoré podnikla pani doktorka Sedliaková, sa prišlo u mojej dcéry na zriedkavú očnú diagnózu. Sestrička je taktiež ok a svojich malých či už aj dospelých pacientov pozná po mene 🙂 Držíme im obom palce. PANI DOKTORKU Katarínu Sedliakovú môžem len doporučiť.
  AnHo
 • Veľmi zlatá paní doktorka, erudovaná, milý prístup. Kiež by sme mali v každej odbornosti takého lekára.
  Rodičia Ivan a Mária

Cenník

A. Prehliadky a lekársky posudok

ÚkonCena
1. o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla

25 €

2. o zdravotnej spôsobilosti do predškolského a školského zariadenia (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ)

4 €

3. o zdravotnej spôsobilosti do tábora, školy v prírode, šport, internát ai

4 €

4. o zdravotnej spôsobilosti pred pobytom v zahraničí, prácou, erasmus

10 €

5. vystavenie zdravotného preukazu

6 €

B. Výkony pre zamestnávateľa, posudzovanie spôsobilosti na prácu

ÚkonCena
6. vstupná preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania

5 €

7. posúdenie spôsobilosti na prácu na žiadosť zamestnávateľa alebo pacienta

5 €

C. Výkony na žiadosť pacienta, alebo iného subjektu

ÚkonCena
8. nepovinné očkovanie, očkovanie mimo očk. kalendára
5 €
9. odber biologického materiálu na vlastnú žiadosť

10 €

10. vyšetrenie bez poistenia, zahraniční pacienti

30 €

11. odbery a laboratórne vyšetrenia pre športové lekárstvo a iné žiadosti
10 €
12. odber CRP na ambulancii u nekapitovaných pacientov

4 €

13. nastreľovanie náušníc, prepichovanie uší s nasadením náušníc

25 €

14. vyšetrenie mimo riadnych ordinačných hodín

25 €

D. Administratívne výkony

ÚkonCena
15. vystavenie potvrdení pre rôzne účely: ospravedlnenky, paragrafy ai
2 €
16. výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť pacienta
10 €
17. vystavenie posudku pre potreby súdu, rôznych právnych, sociálnych potrieb – na žiadosť občana

10 €

18. potvrdenie o pracovnej neschopnosti pre nezamestnaných občanov

4 €

19. vystavenie potvrdenia v cudzom jazyku
15 €
20. výpisy pre SP, ÚPSVaR (ZŤP, parkovanie, MD ai)

7 €

E. Výkony pre komerčné poisťovne

ÚkonCena
21. správa o zdravotnom stave na cielené otázky poisťovní, cestovných kancelárií

20 €

Kontakt

Rastislavova 45
040 01 Košice

Ambulancia sa nachádza v prízemnej časti polikliniky Košice – Juh s bezbariérovým prístupom (vchod je na rohu Gemerskej a Rastislavovej). V blízkosti sú autobusové zastávky a možnosť parkovania v okolí.

Mobil: 0902 810753
Telefón A: 055/680 24 62
Telefón B: 055/622 15 62

E-mail: detska.amb.ks@gmail.com

Číslo schránky: E0005022522

Ordinačné hodiny

Po: 8.00 — 12.00, Poradňa: 13.00 — 16.00
Ut: 7.30 — 13.30
St: 11.00 — 16.00
Št: 7.30 — 13.30
Pia: 7.30 — 13.30

Fakturačné údaje

KATSED s.r.o.
So sídlom Rastislavova 45
040 01 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, Vložka číslo 19881/V

IČO: 36783145
DIČ: 2022388775

KATSED s.r.o. | Web stránka používa Cookies | Dizajn a realizácia: Mgr. art. Viktor Javorek

Nastavenie cookies