Služby poskytované na ambulancii— preventívne prehliadky

— očkovania s konzultáciou

— poradenská činnosť

— odbery krvi, predoperačné vyšetrenia a iné základné ambulantné odbery materiálov

— aplikácia náušníc nastreľovaním aj prepichovaním

— telefonické konzultácie

— diagnostika, liečba, kontrola a dispenzárna starostlivosť


V priestoroch polikliniky sú špecializované odborné ambulancie, laboratóriá, zobrazovacia diagnostika, lekárne. Možnosť vyšetrení na počkanie.