Pediatria a dorastové lekárstvo


 MUDr. Katarína Sedliaková


Pediatria a dorastové lekárstvo sú dva špecializačné odbory medicíny. V praxi sa zaoberajú problematikou zdravého a chorého dieťaťa a dorastenca od narodenia až do ukončenia prípravy na povolanie. Zahŕňajú praktickú diagnostiku, liečbu a prevenciu chorôb detského a dorastového veku.

Odbor infektológie sa zaoberá bojom proti infekčným chorobám. Hlavnou náplňou ambulantnej činnosti je prevencia, diagnostika, diferenciálna diagnostika infekčných ochorení (hlavne črevné infekcie, respiračné infekcie, vírusové hepatitídy, neuroinfekcie, parazitárne choroby). Veľmi dôležitou a aktuálnou je otázka očkovania detskej populácie.

Naša ambulancia je v prízemnej časti polikliniky Košice – Juh s bezbariérovým prístupom. V blízkosti sú autobusové zastávky a možnosť parkovanie v okolí (preplnenosť parkovísk je mimo náš dosah...)


FOTOGALÉRIA

Fotografie je možné ovládať myškou. Ľavým tlačítkom myši fotku uchytíte a pohybom myšky sa v nej otáčate

Ambulancia 1

Ambulancia 2